Stadtkirchengemeinde Oberhofen

Dekanat:

 

Pfarrstr. 45

73033 Göppingen

 

07161 96367-0

Fax: 07161 96367-18

 

Dekan: Rolf Martin Ulmer

 

E-Mail: Dekanatamt.goeppingendontospamme@gowaway.elkw.de

Webseite: http://www.ev-kirche-goeppingen.de/

 

Geschäftsführendes Pfarramt (Nord):

 

Schumannstr. 18

73033 Göppingen

07161 72874

Fax: 07161 658177

Pfarrer: N.N.

Vakaturvertretung Pfarrerin Fuchs und Pfarrerin Waldvogel

 

E-Mail:  Pfarramt.Goeppingen.Stadtkirche.Oberhofen-Norddontospamme@gowaway.elkw.de

Webseite: http://www.stadtkirche-oberhofen.de/

 

Pfarramt Süd:

 

Ziegelstr. 2/1

73033 Göppingen

 07161 75137

Fax: 07161 73202

Pfarrer: Tobias Comtesse

Pfarrerin: Annett Bräunlich-Comtesse

E-Mail: Pfarramt.Goeppingen.Stadtkirche.Oberhofen-Sueddontospamme@gowaway.elkw.de

Webseite: http://www.stadtkirche-oberhofen.de/

Oberhofenkirche

Stadtkirche